EU Logo

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Inkubator kreativnih industrija

Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica

Email: info@enterkoprivnica.hr

Email: info@iki-kc.info

Telefon:

+385 (0)48 222 338

EU Logo Europski strukturni fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija Grad Koprivnica Koprivnički poduzetnik