EU Logo

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Inkubator kreativnih industrija Koprivnica

Vrijednost projekta:

13.409.103,25 kn

Projekt „Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija“ razvijen je s ciljem stvaranja poticajnog poslovnog okruženja kako bi se osigurali preduvjeti za olakšan rast, razvoj i otvaranje novih radnih mjesta te kako bi se doprinijelo jačanju konkurentnosti lokalnog gospodarstva.

Projekt obuhvaća izgradnju i opremanje zgrade Inkubatora kreativnih industrija u Koprivnici, u prostoru kompleksa sveučilišnog kampusa u vlasništvu Grada Koprivnice, u čijem se okruženju također razvija Sveučilište Sjever te će uskoro započeti gradnja Centra za inovacije u hrani Innotech d.o.o. kao centralnog mjesta za istraživanje i razvoj u području prehrambene industrije i s time povezanih gospodarskih sektora.

Projekt se snažno naslanja na ciljeve definirane Strategijom razvoja grada Koprivnice koja budući razvoj u velikoj mjeri temelji na poticanju inovacija i korištenju novih tehnologija koje će potaknuti razvoj konkurentnosti poduzeća i stvoriti uvjete za otvaranje novih.

Grad Koprivnica kao prijavitelj projekta i Koprivnički poduzetnik d.o.o. kao partner te Sveučilište Sjever, Regionalna energetska agencija Sjever – REA, Centar za inovacije u hrani Innotech d.o.o., Križevački poduzetnički centar, PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja, VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko – podravske županije, Tehnološko – inovacijski centar Međimurje d.o.o. i Grad Đurđevac kao suradnici pripremaju projekt u svrhu stvaranja zajedničkog mjesta za razvoj novih poduzetničkih inicijativa u perspektivnoj sferi kreativnih industrija.

Glavni problem koji se projektom želi riješiti odnosi se na nedostatne infrastrukturne resurse za poticanje poduzetništva jer su postojeći inkubacijski prostori u potpunosti popunjeni, a u proteklom razdoblju je posebice povećan trend otvaranja poslovnih subjekata u području kreativnih industrija koji zahtijevaju pristup visokotehnološkim rješenjima i uslugama.

Novi Inkubator postat će centralno mjesto za poticanje poduzetništva u području kreativnih industrija te s time povezanih sektora, a omogućit će poticanje transfera znanja, internacionalizaciju, razvoj inovacija te umrežavanje domaćih i međunarodnih poduzetnika, poduzetničkih potpornih institucija i istraživačkih centara, obrazovnih institucija i ostalih ključnih dionika.

Kako je Koprivnica grad poznat po hrani i vrlo razvijenoj prehrambenoj industriji, dugoročna intencija novostvorenog inkubatora jest s komplementarnim suradnicima snažno razvijati zajedničke programe i poticati razvoj kreativnih rješenja s primjenom u prehrambenom sektoru, odnosno sektorima povezanima s hranom jer se tu krije velik potencijal. To podrazumijeva uključivanje poduzeća i potencijalnih poduzetnika iz područja kreativnih industrija u programe koji uključuju pronalazak inovativnih rješenja za npr. nove aplikacije vezane u hranu do novih načina pakiranja, dizajna ambalaže i dr.

Gore spomenuta institucionalna suradnja čini inovativni sustav koji će zajedničkim snagama razvijati napredne poslovne usluge u poduzetničkom poslovnom okruženju koje omogućava olakšan domaći i inozemni rast i razvoj postojećih i budućih poduzetnika, a i stvaranje preduvjeta za nova radna mjesta.

Provedbom projekta uspostave Inkubatora kreativnih industrija očekuje se ostvarenje sljedećih rezultata:

  • Povećani su kapaciteti i osigurano radno okruženje za poduzeća čija je djelatnost vezana uz područje kreativnih industrija
  • Osigurana je visokokvalitetna oprema koja će olakšati poslovanje poduzetnicima koji djeluju unutar Inkubatora kreativnih industrija
  • Osigurani su alati koji će biti temelj za pružanje kvalitetnih usluga korisnicima inkubatora, temeljenih na naprednim znanjima i tehnikama koje ubrzavaju rad i potiču rast poduzeća.

Plan provedbe projekta se provodi kroz ukupno 4 skupine aktivnosti u trajanju od 24 mjeseci.

Najvažniji element provedbe projekta je Izgradnja Inkubatora kreativnih industrija, a drugi element u planu provedbe projekta je Opremanje Inkubatora kreativnih industrija. Treći element u planu provedbe projekta je Nabava znanja i intelektualnog vlasništva koji podrazumijeva izradu kurikuluma koji će omogućiti strukturirani i jasno definirani sadržaj za provedbu IT edukacija i akceleratoskog programa. Kurikulumi će biti posebno kreirani za poduzeća iz područja kreativnih industrija i prilagođeni našoj lokalnoj razini. Ujedno element pokriva nabavu 3D printera koji će služiti za pružanje nove napredne 3D printing time share usluge za koji predstavlja konkurentsku prednost poduzećima iz kreativnih industrija koja djeluju unutar Inkubatora. Služit će poduzetnicima koji imaju ideje za novim, modernijim proizvodima, a i poduzetnicima početnicima koji svoje tek razvijaju. Četvrti element projekta Promidžba i vidljivost podrazumijeva osiguravanje promocije i vidljivosti projekta.

Razdoblje provedbe projekta: 1.9.2017. – 1.9.2019.

EU Logo Europski strukturni fondovi Operativni program konkurentnost i kohezija Grad Koprivnica Koprivnički poduzetnik